| Grafill R21
Grafill Fallback Nyhet

Visuelt juryen samles i tre dager

En strålende jury gjør en fremragende innsats i tre hele dager.

Sammensetningen av Visueltjuryen er viktig. Alle de 25 jurymedlemmene skal ha et sterkt engasjement for faget og et skarpt øye for kvalitet og originalitet/genialitet. Juryene består av fem personer hvorav en er juryleder og et medlem er internasjonalt. De jobber i tre faser; første fase er det individuell stemmegivning som ved poenggivning resulterer i en utvelgelse av bidragene som går videre til andre fase, i fase to jobber juryen i plenum og diskuterer seg frem til de nominerte i hver kategori, i siste fase bestemmer juryen hvem som skal premieres samt begrunner sine valg i jurykommentarer.

Juryen vurderer alle innsendte arbeidene etter følgende kriterier: 
- Er idéen original, inspirerende og nyskapende 
- Er det eksepsjonelt godt utført 
- Har løsningen svart på oppgaven 

Vi presenterer juryen for Visuelt 2018 når konkurransen åpner i januar.

Les mer om juryarbeidet her