Nettside paminnelse2

Frist i kveld for påmelding til Visueltprisen 2024!

Jobber du med design, illustrasjon, animasjon og visuell kommunikasjon? Send inn arbeider til Visueltprisen 2024! Siste frist er onsdag 31. januar ved midnatt.

Nettside paminnelse2

Visueltprisen har i over 30 år løftet frem de gode prosjektene og de dyktige fagfolkene som skaper vår visuelle verden. Vinnere kåres av ekspertjuryer som nominerer arbeider innen grafisk design, illustrasjon, digital design og moving image. Juryene vurderer også arbeider til spesialprisene Best of Show og Den grønne.

Bli sett og anerkjent av profesjonelle fagfolk, påmelding gjør du her (logg inn).

Arbeider som sendes inn skal være gjort tilgjengelig / offentliggjort for målgruppen i tidsrommet 1. januar – 31. desember 2023. Det kreative arbeidet som skal premieres må være utført av norske eller utenlandske fagutøvere med aktivt virke i Norge, eller norske fagutøvere bosatt utenfor Norge. Du finner alle reglene her.

Konkurransen er åpen for både profesjonelle og studenter. Studenter som vinner gull mottar i tillegg til heder og oppmerksomhet også en pengepremie på ti tusen kroner.

Du betaler kroner 660,- per arbeid som meldes på, med unntak av studentkategorien som koster kroner 100,-

Å bli nominert er et kvalitetsstempel, og alle feires på en prisutdeling med fest. Vinnerarbeidene får både en filmet og en skriftlig kommentar fra juryen, og presenteres også i et vinnerarkiv på Grafills nettsider og i en utstilling i Grafills hus.

Påmeldingsfrist onsdag 31. januar 2024 ved midnatt.

Fysiske eksemplarer sendes eller leveres til Grafill i Møllergata 39, 0179 Oslo innen uke 6.

Alt du trenger av informasjon finner du på grafill.no/visuelt.