Regler

Påmelding
Visueltprisen kårer det beste innen grafisk design, illustrasjon, digital design og moving image. Konkurransebidrag skal registreres via skjema på Grafills nettsider, gå til portal.grafill.no, logg inn eller opprett ny bruker.

Hvem kan delta i konkurransen
Alle kan delta, men merk at det kreative i arbeidene må være utført av norske eller utenlandske utøvere med aktivt virke i Norge, eller norske utøvere bosatt utenfor Norge.

Innen studentkategoriene kan norske og utenlandske studenter som studerer på høyere nivå i Norge delta, samt norske studenter i utlandet.

Hva kan sendes inn
Arbeider som sendes inn skal være gjort tilgjengelig / offentliggjort for målgruppen i tidsrommet 1. januar – 31. desember 2023.

Kategorien Åpen klasse er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

I studentkategoriene skal arbeidene være produsert i forbindelse med studiene og er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

Arbeider utført for Grafill kan ikke sendes inn til konkurransen.

Betaling
Pris per innsendelse er kr 660,-. For studentkategorien koster det kr. 100,- per innsendelse. Hvis et arbeid sendes inn i flere kategorier regnes det som flere innsendelser. Arbeid må være betalt for å kvalifisere for juryering. Alle priser er ink. mva.

Frister
Påmeldingsfrist er onsdag 31. januar ved midnatt.

Fysiske innsendelser
I noen kategorier skal det sendes inn fysiske eksemplarer, disse merkes med bidragets ID-nummer og leveres eller sendes til Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo senest i løpet av uke 6.

Forsikring
Grafill forsikrer ikke innsendte arbeider.

Rettigheter
Påse at alle rettigheter til bidrag du sender inn er klarert og kan benyttes av Grafill i tilknytning til Visueltprisen, som på prisutdeling, på nettsiden, pressebilder, i utstillings- og filmsammenheng med mer. Du er også ansvarlig for at alle involverte har samtykket og er korrekt kreditert. 

Grafill tar ikke ansvar for klarering av opphavsrettigheter eller nærstående rettigheter i innsendte bidrag. Det må den enkelte innsender selv ta ansvar for. Nominerte arbeider presenteres for et publikum under prisutdelingen, og vinnerarbeider og juryfilmer blir gjort tilgjengelige på våre nettsider. Dersom rettighetene ikke er klarert for slik bruk, kan det potensielt føre til at man kan bli holdt ansvarlige for brudd på åndsverkloven.

Henting av innsendte arbeider
Arbeider til Visueltkonkurransen som ikke blir premiert kan hentes hos Grafill (dato kommer). NB: Upremierte arbeider som ikke hentes blir ikke tatt vare på eller oppbevart.

Arbeider som blir premiert i Visueltkonkurransen skal stilles ut hos Grafill, vinnerarbeidene kan derfor først hentes når utstillingen tas ned. Vi kommer tilbake med dato for henting.