Tegnebiennalen søker skissene dine


Tegnebiennalen 2016 har SKISSEN som tema med fokus på disse områdene:

Skissen Utlysning

Skissen som verktøy for fri og fabulerende fantasi
Skissen som metode for konseptuell idéutvikling
Skissen som verktøy for registrering av observasjoner og inntrykk
Skissen som forarbeide til konkrete verk
Skissen som selvstendig uttrykk

Tegnebiennalen 2016 ønsker å gå i dybden av hva en skisse er og kan være, og vil lete høyt og lavt og bredt for å finne og vise denne delen av det kunstneriske arbeidet; noe som sjelden presenteres for offentligheten. Vi håper derfor at så mange som mulig vil sende inn det de selv oppfatter som skisser, enten det er tegning eller tredimensjonal form, gammelt eller nytt, forarbeider til større verk eller private notater. Vi vil også gjerne motta tips om kunstnere, komponister, arkitekter, illustratører, fotografer, designere, filmregissører eller andre som på en eller annen måte benytter skissen i sitt arbeide.

Tegnebiennalen 2016 vil bli svært omfattende hva angår sted og tid, med 12 utstillinger fordelt på 11 visningssteder. Utstillingene vil også ha ulike utstillingsperioder fra 23. september til slutten av november. Deler av biennalen vil baseres på arbeider av inviterte kunstnere og innlånt materiale fra samlinger, mens en stor del av materialet håper vi nå å finne frem til ved hjelp av åpen innsendelse. Innsendt materiale vil vurderes av en jury bestående av én ekstern kunstner, én representant fra Tegnerforbundet og kurator/prosjektleder for Tegnebiennalen 2016, Elise Storsveen.

Visningssteder for Tegnebiennalen 2016 vil være:
Galleri LNM, Galleri Soft, Galleri Format, Galleri Norske Grafikere, Billedhoggerforeningen, ROM for kunst og arkitektur, Kunstnerforbundet, Vigeland-museet, Kunstnernes Hus og Tegnerforbundet.

Søk med:
– 6 bilder (pdf eller jpg, max. 1 MG per bilde)
– Kort prosjektbeskrivelse om ønskelig (max 2000 tegn)
– CV (maks 1 side)

Fra 3. november 2015 er søkeportalen åpen.

Frist for å søke er 15. desember 2015.