Bidra med bøker til IBBY Silent Books bibliotek i Lampedusa


Norsk barnebokinstitutt (NBI) samler inn bøker til et bibliotek med 'stille bøker' på den italienske øya Lampedusa. Hit kommer det mange flyktninger fra andre siden av Middelhavet, deriblant mange barn. Det er IBBY Italia som står bak prosjektet, som nå har pågått over flere år.

Vi oppdordrer den norske bokbransjen og alle dens forbindelser og venner til å sende inn billedbøker til dette gode formålet. Det eneste kravet er at bøkene er helt uten tekst!

Bøker sendes til:
Norsk barnebokinstitutt
Ved Neha Naveen
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo,
eller leveres til Observatoriegaten 1b, 4 etg.