Rekordmange stipendsøknader i år


Vi har mottatt rekordmange søknader til årets Grafill-stipend. Det kom inn 376 søknader til en stipendpott på 3 700 000 kroner.

Stipend Grafill No 450

Stipendkomiteen har nå vært gjennom bunken, og svar sendes ut i månedsskiftet oktober/november.

Utstillingsstipend R21 behandles i slutten av måneden, med svar medio november.