Bokstaver og historie i Roma

Øyvin Rannem er forfatter av boken "Bokstavene i historien". Maktsymbol fra Augustus til Mussolini. Nå inviterer han til en 3-dagers vandring i Romas bokstavskatt og interessante historie sammen med andre skrift- og historieinteresserte. 

Rannem Kurs

Romernes praktfulle kapitalbokstaver er forbildet for våre egne store bokstaver. De var tett knyttet til det romerske keiserdømmet og var på mange måter keisernes «corporate font». Studiet av disse bokstavene, teknologien som ligger bak og måten de ble brukt på kan gi ny innsikt og et nytt syn på disse bokstavenes form og estetikk. Men de har ikke fulgt oss hele tiden. I mer enn tusen år var de ute av bruk og ble først gjenskapt på 1400-tallet da renessansens paver tok dem i bruk for å bygge et nytt Roma på antikkens idealer.

Øyvin Rannem har undervist i typografi og skrifthistorie ved Høgskolen i Buskerud, og har i tillegg holdt en rekke kurs og foredrag, blant annet studiereiser til Roma. Rannem har tidligere skrevet to lærebøker om typografi og leselighet - og om skrifthistorie. I 2018 vant boken "Bokstavene i historien" gull i Årets vakreste Bøker.

Informasjon og program Roma-reisen 2018