AHO: Søk master i design

Har du øye for detaljer og er opptatt av at ting ikke bare skal se bra ut, men også være funksjonelle? At de skal løse komplekse problemer og åpne for nye muligheter. Design kan bidra til positiv forandring og forståelse både i samfunnet, industrien, organisasjoner og dagliglivet.

Image001

Hva gjør en designer?

Designere planlegger og designer produkter og tjenester. De jobber med hvordan ting ser ut og brukes, fra tannbørster via app’er til tog og båter. Designere jobber innenfor en rekke spesialiseringer som industri- og tjenestedesign, og interaksjons- eller systemorienterte designmetoder. Du kan starte din egen virksomhet eller bli ansatt i et designbyrå, konsulentselskap eller in-house - både offentlig og privat virksomhet. Som designstudent får du kompetanse innen designhistorie, estetikk, materiallære, mekanikk og interaksjon.

Hvordan lærer du?

Du lærer gjennom prosjektarbeid, forelesninger, feltarbeid, ekskursjoner, seminarer og workshops i tett samarbeid med eksterne aktører, partere og lokalsamfunn. Undervisningen foregår i studio èn-til-èn med lærer eller i samarbeid med dine medstudenter. Hvert studio avsluttes som regel med en samlet utstilling. Designstudiet er et integrert profesjonsstudium som betyr du har retten til å benytte tittelen designer etter gjennomførte studier. Hvert semester er det også tilbud om å bli med på ekskursjon.

AHO tar opp 30 studenter til design hvert år. Frist for å søke er 15. april.

Les mer om AHO og søkeprosess