Studer Master i Design i Bergen!

Vi ser etter deg som har et åpent sinn og er opptatt av design som et verktøy for forandring, undring, fordypning og undersøkelse.

Design MA Grafill

I vårt toårige, tverrfaglige studieprogram innen designfeltene visuell kommunikasjon og møbel- og romdesign/interiørarkitektur, utvikler du og fordyper deg i et selvvalgt prosjekt. I søknaden beskriver du prosjektet du ønsker å arbeide med.

Masterprosjektets utvikles gjennom en åpen og dynamisk prosess, med vekt på undersøkelser, eksperimentering og kritisk refleksjon – i diskusjoner og samarbeid med medstudenter og fagstab. Du blir en del av et stimulerende fagmiljø som samarbeider på tvers av profesjonsgrenser, og som utvikler fagfeltets etablerte sannheter og konvensjoner.

Hverdagen din vil bestå av selvstendig arbeid og arbeid i mindre grupper, i tillegg til forelesninger, kurs og workshops. Institutt for design har små masterkull som gir tett kontakt mellom faglig ansatte og studenter. Vi inviterer også internasjonale kapasiteter til å holde foredrag og workshops.

Masterprogrammet i design er et internasjonalt studium. Undervisningsspråket er både på engelsk og norsk og studentene representerer ulike nasjonaliteter.

Hvem kan søke

Opptak til masterprogrammet i design forutsetter en fullført bachelorgrad i design eller annen tilsvarende utøvende og skapende designutdannelse på minimum 180 studiepoeng. I 1.runde vurderes søkerne ut fra innsendt søknad med motivasjonsbrev, prosjektbeskrivelse og dokumentasjon på relevant designfaglig arbeid (portfolio). Søkere som blir funnet kvalifisert etter 1.runde kalles inn til intervjuet. Det er totalt 28 studenter som tas opp til masterprogrammet i design.

Søknadsfrist for studiestart i august 2024 er 1. februar.

Les mer om masterstudiet i design her


Få innblikk i studieplanen