Universitetslektor i design/grafisk design

Annonse USN lektor design

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det i perioden 01.08.2024 til 30.06.2025 ledig midlertidig vikariat som universitetslektor i design/grafisk design.

Stillingen er knyttet til vårt bachelorprogram i Visuell Kommunikasjon ved institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap. Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Drammen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen er i utgangspunktet knyttet til undervisningsoppgaver i designhistorie og typografi samt veiledning på bacheloroppgaver.

Emnet Designhistorie gir studentene en grundig forståelse av designhistorie og utforsker endringer i designfeltet over tid. Sentrale temaer inkluderer epoker i eldre og nyere designhistorie, påvirkningen av politikk, samfunn og teknologi, samt kjønn, identitet og representasjon. Søkere må kunne undervise og veilede studentene i kritisk analyse av dagens designfelt og inspirere dem til å forme fremtidens designlandskap.

Innføringsemnet i Typografi fokuserer på typografi, skrifthistorie, layout og arbeidsmetodikk. Sentrale temaer inkluderer skrifthistorie, typografiske teknikker, layoutprinsipper, og praktisk tekstutforming. Søkere må kunne undervise i bruk av typografiske designverktøy og gi studentene ferdigheter innen detaljtypografi og tegnsetting.

Innbefattet i undervisningsoppgaver er undervisning, planlegging, emneansvar, veiledning, tilbakemeldinger og sensur. I tillegg vil man delta i møtevirksomhet og utviklingsarbeid knyttet til bachelorstudiet i visuell kommunikasjon.

Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For å nå våre ambisjoner om å utvikle fremtidsrettede utdanninger, søker vi en engasjert og innovativ medarbeider, som gjennom undervisning og veiledning kan utvikle profesjonelle og engasjerte designere. Vi søker deg som har:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, knyttet til design/grafisk design.
 • Alternativt til utdanningskrav: Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang. Utdanning på høyeste nivå på kunstområde fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper.
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.
 • Minimum ett års kurs- eller undervisningserfaring
 • Evne og engasjement til å planlegge, undervise, veilede og gi konstruktive tilbakemeldinger. Og som viser interesse og engasjement for studenter, og har evnen til å bidra til deres utvikling og læring.
 • Evne til å jobbe selvstendig, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning jf Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger vil vektlegges. Se også Vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved ansettelse.

For ansettelse som universitetslektor kreves utdanning på høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Alternativt til utdanningskrav: Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang. Utdanning på høyeste nivå på kunstområde fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Vitenskapelig og faglige kvalifikasjoner innen til design/grafisk design
 • Gode pedagogiske kvalifikasjoner
 • Gode digitale ferdigheter
 • Sterke ferdigheter innen typografi og layout
 • Interesse for designhistorie og evnen til å formidle dette på en engasjerende måte.
 • Evne til å administrere og jobbe strukturert og planlagt
 • Evne til å undervise, veilede og gi konstruktiv tilbakemelding.
 • Interesse og engasjement for studenter, og det å kunne bidra til deres utvikling og læring.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stilling
 • Annen relevant kompetanse.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): NOK 548 600 – 692 400 per år.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Innstillende myndighet vil vurdere søknadene og de antatt best kvalifiserte vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For opplysninger om stillingen:

 • Programansvarlig Torunn S Mehus Torunn.Mehus@usn.no /tlf: 31 00 88 03 / +40210027
 • Instituttleder Gillian Warner Søderholm Gillian.Warner-Soderholm@usn.no/ tlf: 35 57 52 97 / 464 10 697.

For opplysninger om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Kari Ann Sommerset kari.a.sommerset@usn.no

Søk på stillingen her