Søk Master i Grafisk design og illustrasjon på Kunsthøgskolen i Oslo

2

Søknadsfrist
1. februar 2024 (kl. 23:59)

Opptakskrav
Studiet kan søkes av alle som har en bachelorutdanning i utøvende kunst-, arkitektur- eller designfag.

Målgruppen for studiet er fagutøvere som ønsker fordypning innen spesialiserte fagområder samt har et ønske om å sette sin egen praksis i en større faglig sammenheng og samfunnskontekst.

Masterstudiet bygger på en treårig bachelorgrad i design (180 studiepoeng), eller likeverdig utdanning som omfatter studier på minst 120 studiepoeng relevant til fordypningsområdet som søkes. Søkere med et mindre omfang av relevante fag i bachelorgraden, kan også søke om opptak dersom de dokumenterer at de gjennom praksis har tilsvarende omfang og nivå innen det fordypningsområdet de søker.

Studiet kan søkes av studenter som på opptakstidspunktet kun behersker engelsk. Undervisning og veiledning foregår på norsk og engelsk. Studiet er tilrettelagt for studenter som bare behersker engelsk slik at alle emner og alle faglige valgmuligheter kan gjennomføres uten at studenten behersker norsk.

Med søknaden skal også følge

  • Curriculum Vitae
  • Motivasjonsbrev
  • Portefølje med faglig relevante arbeider

Ved opptak foretas en samlet vurdering av søkernes

  • tidligere utdanning og erfaring
  • faglige nivå og utviklingspotensial
  • motivasjon for studiene

Søkerne kan bli innkalt til intervju.

Mer info finner du her