| Grafill
Artikkel Utstilling

Typografiske begreper illustrert

Et knippe norske designere, med ulike tilnærminger til faget grafisk design, har gjennom en periode på nesten to år blitt invitert inn i Ane Thon Knutsens boktrykkeri i Oslo for å diskutere typografi i praksis. Hver deltager har valgt et begrep som har blitt illustrert på én arbeidsdag med bruk av tradisjonelt boktrykkutstyr, uten nødvendigvis å ha erfaring med teknologien fra før.

Artikkel Utstilling

Om utstillingen
Intensjonen med prosjektet er å reflektere over hvor regler og normer kommer fra, og på vår tids formfrihet når begrepene tas tilbake til settekassa. Resultatet er blitt en personlig, illustrativ og konseptuell utstilling av plakater, satt og trykket med løse typer.

Ideen til prosjektet grodde frem gjennom undervisning i boktrykk på Kunsthøgskolen i Oslo og har et pedagogisk grunnlag. Mange av begrepene i tekstbehandlingsprogram kommer fra boktrykk, og representerer ofte faktiske objekter, eller er metaforer fra en fagkultur som ikke alltid gir mening i dag. Kunnskapen om denne teknologien er i ferd med å forsvinne, erstattet av mer effektive hjelpemidler. Faget er i konstant bevegelse, og vi er alle forvaltere av både begrep og fag i fellesskap.

Bidragsytere i utstillingen
Tiril Haug Johne
Maziar Raein
Adrian Storm
Ane Thon Knutsen
Martin Lundell
Frode Helland
Abirami Logendran
Mathilde Abelson Sahlén
Sofie Ensby Rostad
Ylva Greni Guldbrandsen
Aslak Gurholt Rønsen
Torbjørn Eng
Helene C. Jenssen
Alejandro Rojas
Stefan Ellmer
Vibeke Luther O'Rourke
Hannah Ødegård
Kainat Jawaid
Junn Paasche Aasen
Marte Veys Berg
Fredrik Eive Refsli

Ane Thon Knutsen er utdannet med PhD fra Kunsthøgskolen i Oslo hvor hun nå jobber 50% som førsteamanuensis i grafisk design. Knutsen er spesialisert innen boktrykk/letterpress og jobber multidisiplinært i skjæringspunktet mellom grafisk design, kunst, forskning og formidling. Hun har en unik kunnskap om boktrykk og er en av få som forvalter og benytter denne teknologien i en kunstnerisk kontekst i Norge. Hun eier og jobber i et eget boktrykkverksted i Oslo og har over ti års erfaring med undervisning og kursing i både tradisjonell og eksperimentell/hybrid tilnærming til trykkekunsten.

Vi ønsker velkommen til vernissage torsdag 17. februar kl. 18.00.

Den 3. mars vil Ane holde omvisninger for skoleklasser i utstillingen. For mer info se her.

Utstillingen vises hos Grafill i Møllergata 39 i perioden 18. februar - 20. mars 2022.

(I perioden 7. - 11. mars vil utstillingen holdes stengt i forbindelse med Visuelt jurydager i våre lokaler.)

Åpningstider
man-fre 10-16
søn 12-16

Adresse
Grafill
Møllergata 39, 0179 Oslo

typografiskebegreper.no