Lansering: Design and Strategy (fullt)

Grafills Hus Lansering
Gå til innholdet

Grafills hus åpner dørene for lansering av oversatt og oppdatert, ny utgave av «Design og strategi. A Step-by-Step Guide», utgitt av det multinasjonale forlaget Routledge.

Forfatter og professor Wanda Grimsgaard snakker om boken, tanker fra skriveprosessen, inspirasjonskilder og eksperter, hva som er nytt og hva som er tidløst.

Bård Annweiler vil innlede med noen ord om hvordan han og hans kolleger i Mission har bidratt som faglige støttespillere i bokprosjektet, og hvordan Mission bruker boken som verktøy i arbeidshverdagen.

Juli Victoria Pramm vil avslutte med å fortelle om Fete Typer sin lesesirkel og hvorfor de på sine nettsider sier at de digger boken til Wanda Grimsgaard.

Servering av bobler og snacks.

Billett: Gratis for alle, men begrenset plass. Meld deg på her!
Dato: Torsdag 16. februar 2023
Tid: 18:00, Programmet starter 18:30
Sted: Grafills Hus i Møllergata 39, Oslo

Wanda Grimsgaard er professor i visuell kommunikasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge og forfatter av boken «Design og strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design» og boken «Design and Strategy. A Step-by-Step Guide».

https://designandstrategy.co.uk/

Bård Annweiler er daglig leder i Mission og forfatter av boken «Point of purpose». Bård har skrevet forord i boken «Design and Strategy».

https://www.mission.no/

Juli Victoria Pramm er digital rådgiver hos Fete typer og primus motor for lesesirkelen.

https://fetetyper.no/

Om boken:

Design and Strategy bridges the gap between strategy and design, presenting a step-by-step design process with a strategic approach and extensive methods for innovation, strategy development, design methodology and problem solving. It is an effective guide to planning and implementing design projects to ensure strategic anchoring of the process and outcome.

Built around a six-part phase structure that represents the design process, covering initial preparations and project briefing, research and analysis, targets and strategy, concept development, prototyping and modelling, production and delivery, it is a must-have resource for professionals and students. Readers can easily dip in and out of sections, using the phase structure as a navigation tool. Unlike other books on the market, Design and Strategy addresses the design process from the perspective of both the company and the designer. For businesses, it highlights the value of design as a strategic tool for positioning, competition and innovation. For the designer, it teaches how to create solutions that are strategically anchored and deliver successful outcomes for businesses, resulting in appreciative clients. It includes over 250 illustrations and diagrams, tables and text boxes showing how to move through each stage with clear visualisation and explanation.

This book encourages all designers in product design and manufacturing, service design, communication design, branding, and advertising, to think beyond shape and colour to see design through the lens of strategy, process and problem solving, and all business managers, innovators and developers, to see the value in strategic design outcomes.

The book is an English translation from Norwegian language, fully revised and updated with lots of new material and empiri.

Publisher: Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York.
Paperback: ISBN 9781032122915
Hardback: ISBN 9781032122908
eBook: ISBN 9781003223955

Design and Strategy. A Step-by-Ste Guide: DOI: 10.4324/9781003223955
Initiation: DOI: 10.4324/9781003223955-1
Insight: DOI: 10.4324/9781003223955-2
Strategy: DOI: 10.4324/9781003223955-3
Design: DOI: 10.4324/9781003223955-4
Production: DOI: 10.4324/9781003223955-5
Management: DOI: 10.4324/9781003223955-6

Amazon.co.uk, Amazon.com