Fra blysatsen til dagens metoder - en samtale med Junn Paasche-Aasen

Grafill Lokallag-arrangement
Gå til innholdet

I sammenheng med utstillingen 'Typografiske begreper illustrert' vil Ane Thon Knutsen samtale med Junn Paasche-Aasen om hennes liv med typografi og formgivning, fra skolebenken til i dag - en karriere som har strukket seg over en periode med store skifter i design-bransjen.

Om Junn Paasche-Aasen
Junn er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo og Den Grafiske Højskole i København. Hun var ansatt som designer i Aschehoug forlags lærebokavdeling fra 1968 til 1984, de siste seks årene som designsjef. Hun har undervist ved SHKS og på Westerdals hvor hun også var sensor i over 20 år, samt holdt flere foredrag om bokdesign i forskjellige fora, vært styremedlem og nestformann i Grafill og styremedlem i Norsk Designråd fra 1993 til 1997. I 1985 mottok hun Bokkunstprisen for arbeidet med å fornye design i norske lærebøker. Siden 1984 har hun hatt eget firma hvor hun har arbeidet med et bredt spekter av bokutgivelser. Paasche-Aasen har mottatt over 30 utmerkelser for grafisk design. I 2002 mottok hun prisen for Årets vakreste bok, Bibelen. I 2016 ble hun tildelt Klassikerprisen, Grafills ærespris som blir delt ut til en utøver som har holdt høy faglig kvalitet og vært av stor betydning for sitt fag gjennom mange år.

Om Ane Thon Knutsen
Ane er utdannet grafisk designer og jobber som førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun er den første i Norden som disputerte med en praksisbasert PhD i grafisk design. Med en unik kunnskap om boktrykk og er hun en av få som forvalter og benytter denne teknologien i en kunstnerisk kontekst i Norge. Hun eier et eget boktrykkerverksted og har over ti års erfaring med undervisning og kursing. Prosjektet hun nå stiller ut har blitt gjennomført i hennes trykkeri i Oslo i perioden 2020–2021.

Samtalen vil vare i 45 minutter, og det vil være anledning å stille spørsmål.

Det vil også være mulig å se utstillingen 'Typografiske begreper illustrert', der både Junn og Ane har utstilt sin tolkning av hvert sitt typografiske begrep.

Når: 3. mars 2022
Klokka: 18.00–19.00
Hvor: Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo

Velkommen!

Les mer om utstillingen