Haltenbanken og Paperplane slår kreftene sine sammen


Haltenbanken og Paperplane har lenge tenkt i samme baner, samtidig som de har jobbet med samme type kunder. «Nå slår vi oss altså sammen for å bli et sterkere lag, og for å bli enda bedre på det vi allerede er gode på, nemlig designdrevet merkeutvikling og brukeropplevelser både i fysiske og digitale omgivelser», forteller daglig leder, Elise Sæle Dahle. Resultatet er et rendyrket designbyrå, drevet av designere som brenner for faget. Det nye selskapet, som fortsetter under navnet Haltenbanken, holder hus på Bryggen i Bergen og får 8 ansatte. De fire partnerne bringer over 10 års bransjeerfaring hver til bordet

Fakta
8 ansatte  ·  Ca. 10 millioner i omsetning i 2016  ·  Kunder som BIR, Bjerknessenteret, Clarksons Platou, Helse Bergen, Høgskolen i Bergen, Marine Harvest, Norsk Klimastiftelse, Norwegian Hull Club, Radøygruppen, Schibsted, Sparebanken Vest, Universitetet i Bergen, Åsnes  · 

På bildet fra venstre: Sissel Falch, Ørjan Ingvaldsen, Rannveig Lohne, Truls Indrearne, Askild Meltvik, Åsta Lindemann, Elise Sæle Dahle og Vidar Flak  ·  
Foto: Francisco Munoz