Diplom

Jørn H. Sværen

Den engelske kanal

Klikk for å se bildet "0816" i full størrelse

Grafisk design
Jørn H. Sværen / England Typografisk verksted

Forlag
Kolon forlag

Redaktør
Jørn H. Sværen og Bjørn Aagenæs / Kolon forlag

Trykk
Livonia Print Sia, Lativa og Balto Print, Litauen

Papir
300g Curious Touch Soft, 120g Munken Pure, 120g Munken Pure Rough, 270g Skin Curious Collection Orange, 250g Rives Linear Natural White, 250g Rives Dot Natural White, 270g Affisch Fluor Orange, 300g Munken Lynx Rough, 120g Munken Lynx Rough, 250g Rives Design Natural White

Skrift
Syntax, Sabon, Sabon Next

Innbinding
Trådheftet i soft cover

Juryens kommentar

Utrolig minimale løsninger, nesten helt uten virkemidler. Kontrasten mellom hvit- og oransjetonene, som brukes annenhver gang, er et morsomt grep i en serie bøker som ellers har svært subtile variasjoner. Nydelig bibliofilt innhold med mye personlighet på ulik papirkvalitet og taktilitet. Vi håper noen tar opp hansken!