Diplom

Even Suseg og Michael Ray Vera Cruz Angeles

Third Culture Kids

Klikk for å se bildet "0755" i full størrelse

Grafisk design
Even Suseg

Foto
Michael Ray Vera Cruz Angeles

Forlag
Gyldendal

Redaktør
Aon Raza Naqvi og Kaisa Hoel

Designansvarlig
Majlin Keilhau

Trykk
Livonia Print Sia, Latvia

Papir
150g Arctic Volume

Skrift
Basier Circle 9/12

Juryens kommentar

Boken fremstår som jordnær og seriøs, med et blikk som kommer innenfra. Det aktuelle temaet er respektfullt presentert uten tilgjort ungdommelighet. Designet tar de unge på alvor, der de vil møtes; med et voksent blikk. Grep fra redaksjonell design benyttes med hell uten at utrykket fremstår som rigid eller tabloid. Andre gode grep er snedig fargebruk som spiller på hudtone og personlig bildebruk.