Sølv

Øyvind Torseter og Cecilie Mohr

Alice og alt du ikke vet og godt er det

Klikk for å se bildet "F8 A0908" i full størrelse

Forlag
Aschehoug

Illustrasjon
Øyvind Torseter 

Grafisk design
Cecilie Mohr 

Forfatter
Torun Lian  

Redaktør
Johanne Askeland Røthing / Aschehoug 

Trykk
Merkur Grafisk AS/Bokbinderiet Johnsen AS

Papir
130 g Munken Pure 

Skrift
Adobe Garamond 13/18

Juryens kommentar

De poetiske og sobre illustrasjonene utvider teksten og hever kvaliteten på boka. En suveren og finstemt koloritt er ypperlig gjengitt på et dempet, gultonet papir som er behagelig å bla i. De detaljrike og samtidig luftige illustrasjonene bærer preg av solid håndverk, og fungerer overraskende godt på det lille formatet.