Sølv

Helene Brox og Majlin Keilhau i Gyldendal Norsk Forlag

Guttene

Klikk for å se bildet "F8 A9648" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Helene Brox 

Forfatter
Jessica Schiefauer 

Designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag

Trykk
ScandBook UAB, Litauen

Papir
70 g Holmen Book

Skrift
Sabon 11/15

Innbinding
ScandBook UAB, Litauen

Juryens kommentar

Forsideillustrasjonen er en optisk illusjon; vi ser en vakker blomst og en maske på samme tid. Forsiden uttrykker det hemmelighetsfulle i historien. Et suggerende motiv på matt papir, som forsterker det håndtegnede inntrykket, er slående vakkert med en harmonisk kraft.