Sølv

Rune Markhus og Majlin Keilhau i Gyldendal Norsk Forlag

Googolplex

Klikk for å se bildet "F8 A0353" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Rune Markhus 

Forfatter
Magnus Holm 

Redaktør
Bodil Teig / Gyldendal Norsk Forlag

Designansvarlig
Majlin Keilhau / Gyldendal Norsk Forlag 

Trykk
UAB Balto Print, Litauen

Papir
150 g Munken Lynx rough 150g

Innbinding
UAB Balto Print, Litauen

Juryens kommentar

For- og bakside av denne horisontale boken om tall forteller en historie i seg selv. Vi ser at tiden er gått, ut av skyggene i landskapet. Elegant bruk av tomrom, flater og spotlakk i små detaljer som f.eks. tittelen. Den er kamuflert i skyggene fra lyktestolpene.