Gull

Øyvind Torseter

Svartle

Klikk for å se bildet "Svartlee" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Øyvind Torseter

Forfatter
Håkon Øvreås

Trykk
TBB, Slovakia

Papir
Munken Pure 150 g

Skrift
11/18 Sabon

Juryens kommentar

Illustrasjonene er enkle og fargeleggingen spar-somt eksklusiv. Tegningene er vel integrert i historien samtidig som de ofte løfter teksten. Layouten er brukt bevisst. På innsiden av permen ligger en utbrettbar plakat som en ekstra fin bonus.