Sølv

Kristoffer Kjølberg

Verdens verste jul

Klikk for å se bildet "Verdens Verste Jul" i full størrelse

Forlag
Gyldendal Norsk Forlag

Illustrasjon
Kristoffer Kjølberg

Forfatter
Marius Molaug

Trykk
Livonia Print

Papir
Munken Pure 150 g

Skrift
Sabon 13/19

Juryens kommentar

Boken er rikelig illustrert med enkle og morsomme tegninger. Tegneserieestetikken har en magnetisk kraft som drar leseren inn i boken og fremover i fortellingen. Den begrensede bruken av farger gjør det enklere å få med seg helheten så vel som detalje-ne. Store og tydelige skrifttyper gjør teksten lettlest.