Diplom

Marie Holter, Laboremus Oslo

Nye Makt og menneske

Klikk for å se bildet "8Historie" i full størrelse

Forlag
Cappelen Damm

Grafisk design
Marie Holter / Laboremus Oslo

Illustrasjon
Gerd Eng Kielland / Kart & grafikk, Dag Frognes og Atle Lillehovde

Omslagsfoto
Lewis Wickes Hine / Corbis / NTB scanpix

Bilderedaktør
Unni Wiel og Kjersti Laake / Cappelen Damm

Redaktør
Unni Wiel og Ingar Ebbestad / Cappelen Damm

Trykk
Livonia Print SIA, Latvia og UAB BALTO Print, Litauen

Papir
100 g G print 1,0 - FSC

Skrift
Chaparral Pro og Whitney

Innbinding
Livonia Print SIA, Latvia og UAB BALTO Print, Litauen

Juryens kommentar

Dette historieverket er en del av den nyutgitte samfunnsfagserien ”Makt og menneske”, som sammen med samfunnskunnskap- og geografiboka dekker læreplanen i samfunnsfag for ungdomsskolen. I denne boken er kunst og annet bildemateriale svært godt. Det trekkes aktivt inn som kildemateriale, og bildetekstene inviterer elevene til å reflektere rundt nettopp dette.