Sølv

Ida Johansen, Laboremus Oslo

Nummer 8

Klikk for å se bildet "Nummer8" i full størrelse

Forlag
Aschehoug Forlag

Grafisk design
Ida Johansen / Laboremus Oslo

Bilderedaktør
Nina Hovda Johannesen

Tekniske tegninger
Bjørn Norheim

Omslagsfoto
JW / NTB scanpix

Foto
Flere fotografer

Forfatter
Arne Hole, Renate Jensen, Helga Kufaas Tellefsen, Anne Karin Wallace

Redaktør
Kari Kleivdal / Aschehoug Forlag

Trykk
Clemetstrykkeriet, Danmark

Papir
100 g G-print

Skrift
Palatino LT Std 12/16 pkt.

Innbinding
Bokbinderiet Johnsen

Juryens kommentar

Dette læreverket i matematikk for 8. trinn er gjennomført, og signaliserer konsentrasjon og alvor for faget. Oppslagene som innleder kapitlene med fotografier gir et brudd mellom kapitlene. Format og binding gjør det lett å jobbe med boken oppslått på pulten.