Gull

Anders Emil Sommerfeldt og Ghost Design

Barnestemmen

Klikk for å se bildet "Barnestemmen" i full størrelse

Av
Sølvi Schei

Forlag
Barnestemmen

Oppdragsgiver
Barnestemmen
 

Illustrasjon
Anders Emil Sommerfeldt

Design
Ghost Design

Firma
Ghost Design

Trykk
Göteborgstryckeriet AB

Papir
Cyclus Offsett

Skrift
Akkurat

Innbinding
Göteborgstryckeriet AB

Juryens kommentar

Pedagogisk og gjennomtenkt boksamling i smakfull pakning. Prosjektet, som skal være et verktøy i arbeid med barn i vanskelige situasjoner, kjennes i sin helhet svært respektfullt. I tillegg til å være et navigeringsverktøy for hele samlingen, fungerer de klare fargene godt i illustrasjonene, de kommuniserer åpenhet og tilgjengelighet. De ulike elementene har fin finish.