Diplom

Aslak Gurholt Rønsen og Espen Friberg, Yokoland

Alberto Caeiros poesi

Klikk for å se bildet "Arets Vakreste Boker 20131302" i full størrelse

Av
Fernando Pessoa / Alberto Caeiro

Forlag
Flamme Forlag

Design
Aslak Gurholt Rønsen og Espen Friberg, Yokoland

Illustrasjon
Omslag etter tegninger av José Sorbal de Almada Negreiros
 

Foto
Aslak Gurholt Rønsen

Trykk
Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar

Begrunnelsen for alle av omslagets komponenter er hentet direkte ut fra bokens innhold. Typografien er inspirert av gateskilt i Pessoas hjemby Lisboa. Forsatsen leses som et mønster med fargerike, portugisiske mosaikkfliser, noe som overrasker og lever i kontrast til en subtil forside/ bakside. Håndverket i båndet er meget godt. Papirvalget er perfekt.