Årets best tilrettelagte Bok


Årets best tilrettelagte Bok kåres blant fjorårets utgivelser i alle sjangre innen tilrettelagte bøker. Design og illustrativt uttrykk må gjøre boken best mulig tilgjengelig og bidra vesentlig til at boken når fram til sine lesere. Boken kan være tilrettelagt for én eller flere definerte målgrupper.

Årets best tilrettelagte Bok 2013:

Hullet #

Av Øyvind Torseter
Forlag: Cappelen Damm AS
Design: Øyvind Torseter
Illustrasjon: Øyvind Torseter
Trykk: Livonia Print, Latvia

Juryens kommentar
Alle som får forlaget sitt til å bore hull i boka fortjener en pris. Å benytte det fysiske aspektet ved boken som en del av fortellingen er en god idé, i tillegg er ideen godt gjennomført. Dette får du ikke til med en iPad! Bokens produksjonstekniske detaljer er gjennomført gode og vitner om en grundig planlegging for å skape et lekkert objekt. Illustrasjonene er klare og tydelige, noe som gjør at fortellingen er lett å følge. En godt tilrettelagt bok som tar leseren på alvor.

Spill video

Gull går til Øyvind Torseter for Hullet

00:30

Jury for Årets best tilrettelagte Bok

Johanne Hjorthol
Rune Døli
Liv Gulbrandsen, daglig leder i Leser søker bok