Gull

Bleed

Visuell identitet for Riksteatret

Klikk for å se bildet "4877 B73E27Efdc1E3477E6B441D75Cc794Fe Original" i full størrelse

Spill video Visuell identitet for Riksteatret - Juryens kommentar på video

Juryens kommentar på video

Design
Ludvig Bruneau Rossow

Firma
Bleed

Art direction
Dag Solhaug Laska og Ludvig Bruneau Rossow

Strategi
Kjell Reenskaug

Prosjektledelse
Marie Steens

Oppdragsgiver
Riksteatret

Juryens kommentar

Grepet med å sette en logo i hvert hjørne av rammen gir assosiasjoner til Riksteatrets funksjon om å være hele Norges teater. Den fleksible rammen er ekstremt identitetsbærende, og gir rom for ulike uttrykk samt at den skaper en sterk gjenkjennelse. Rammen er inspirert av plakatformatet og sier noe om scener, om noe man skal fylle, som igjen gir rom for ulikt innhold. At den er dynamisk, gir den mulighet til å tilpasses ulike kommunikasjonsflater. Gode valg og bruk av typografi gir plakaten personlighet. Den enkle fargepaletten er en god støttespiller til det varierte innholdet plakaten skal være en ramme for.

Klikk for å se bildet "4877 1" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4877 2" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4877 3" i full størrelse

Klikk for å se bildet "4877 4" i full størrelse