Veiledning

Her finner du en enkel veiledning for påmelding til Visueltkonkurransen. Du kan påbegynne en registrering og fullføre på et senere tidspunkt, men husk at det må gjøres innen fristen, onsdag 31. januar 2024 ved midnatt. Merk at det kun er de fullførte og betalte bidragene som er med i konkurransen.

Lag bruker / Logg inn #

Påmelding skal registreres via skjema på Min side, logg inn eller opprett ny bruker.

Velg kategori #

Du kan sende inn arbeid i fire hovedkategorier: grafisk design, illustrasjon, digital design og moving image. Velg først hovedkategori, deretter underkategori.

NB: Det er ikke mulig å bytte kategori underveis, og anbefaler også at du har et tekstdokument du kan klippe og lime fra som en backup.

Fyll ut skjema #

I skjema skal du oppgi relevant informasjon om arbeidet som meldes på. Du må lagre utkastet første gang, deretter vil endringer autolagres.

Fyll inn en tittel på prosjektet og oppdragsgiver.

Lag en god beskrivelse av prosjektet som vil danne grunnlaget for juryens vurderingsarbeid. Disse beskrivelsene skal være anonymisert i forhold til utøver / byrånavn. Vær kortfattet og presis:

1. Beskriv brief og målsetting, samt kunden/målgruppens behov og utfordringer. Juryen vurderer om konsept og løsning har svart på oppgaven.
2. Beskriv og begrunn valg innen for eksempel detaljering, oppbygning, materialbruk, bildebruk, illustrasjon, brukeropplevelse, designmetodikk, teknisk løsning, typografi, trykk, m.m. Hva som vektlegges vil variere fra kategori til kategori. Juryen vurderer kvalitet på håndverk og utførelse.
3. Beskriv løsningen. Juryen vurderer konsept, løsning og prosess i forhold til originalitet, nyskapning og kommunikasjonsevne. Hva som vektlegges vil variere fra kategori til kategori.
4. Beskriv eventuelle tilleggsopplysninger som er relevante for prosjektet.

Last opp bilder (jpg, gif eller png) – merk at filnavn ikke kan ha spesialtegn – minimum ett hovedbilde som blir benyttet ved prisutdeling, i vinnerarkiv på Grafills nettsider, til presse, osv. Du kan velge å laste opp flere filer (bilder, film, lyd) som viser det påmeldte arbeidet. Bilder må være jpg, gif eller png, som fungerer godt i juryverktøyet. Dersom du likevel velger pdf anbefaler vi små filstørrelser. For lyd og film kan du laste opp mp3 og mp4 filer, eller legg ved lenker til for eksempel vimeo eller youtube.
NB: det er ikke nødvendig å laste opp og lenke til samme film. 

Oppgi relevante lenker, disse må være aktive frem til og med prisutdelingsdagen. Innsender må også påse at juryen får tilgang til testbrukere med brukernavn og passord.

Krediter personer som har bidratt på prosjektet. Vær oppmerksom på at Visueltprisen premierer skapere i Norge (eller norske skapere i utlandet), dersom andre har vært involvert skal disse krediteres, men kan ikke premieres. Juryen kan diskvalifisere arbeidet dersom viktige deler av prosjektet er utført av utenlandske skapere utenfor Norge.

Angi om arbeidet skal vurderes for miljøprisen Den grønne. Skriv en kort begrunnelse om hvorfor hele eller deler av prosjektet er bærekraftig, og hvordan det helt konkret bidrar til det "grønne" skiftet. 

Beskriv om kunstig intelligens (KI / AI) har vært brukt for å skape den visuelle delen av arbeidet, på hvilken måte og med hvilke verktøy.

Fysiske innsendelser #

Oppgi i skjema om det sendes inn noe fysisk materiell. Merk kravet om å sende inn fysiske eksemplarer i kategoriene Plakat / Pakningsdesign / Rapporter, kataloger, brosjyrer / Bøker / Barnebøker / Emballasje.

Fysiske innsendelser skal merkes med bidragets ID-nummer og sendes eller leveres til Grafill, Møllergata 39, 0179 Oslo.

Innsending og betaling #

For å fullføre påmeldingsskjema må alle de obligatoriske feltene være fylt ut. Du må også bekrefte vilkårene for deltakelse. 

Betaling skjer fra en oversiktsside som viser alle dine utkast og innsendelser. Her kan du sende inn og betale for flere samtidig. Betaling gjør du enten med kort, eller du kan be om faktura og betale i henhold til forfallsdato. Pris for påmelding er kroner 660,- per innsendelse, studenter betaler kroner 100,-

Vær oppmerksom på at utkast må være sendt inn for å bli vurdert, og at betalte bidrag ikke kan redigeres.

Påmeldingsfrist #

Siste frist for påmelding til konkurransen er onsdag 31. januar 2024 ved midnatt.

Kontakt oss #

Vi hjelper deg gjerne hvis du trenger support i forbindelse med påmeldingen, ta kontakt med:
Katinka Lund Bergskaug, katinka@grafill.no, +47 900 18 312
Benedicte Ebbesen Paulsen, benedicte@grafill.no, +47 982 57 701