Kategorier

Du kan melde på arbeider i fire hovedkategorier; Grafisk design, Illustrasjon, Digital design og Moving Image. Arbeidet skal meldes på i en av hovedkategoriens underkategori.

1. Grafisk design

 • 1.1 Identitetsdesign - Stor

  Komplekse identiteter med mange bestanddeler for private eller offentlige virksomheter med sammensatte designbehov. Identiteten kan inneholde blant annet overordnet designsystem med (re)design av logo, typografi, farger, retningslinjer, brandbook, trykksaker, digitale tjenester, nettsider m.m. Faktorer for kompleksitet kan blant annet være kundens størrelse, antall flater, plattformer og målgrupper eller at identiteten skal håndteres og videreføres av flere brukere, avdelinger eller underliggende enheter. Samme jury vurderer begge identitetskategoriene og de vil sørge for at innsendelser havner i riktig kategori.

 • 1.2 Identitetsdesign - Liten

  Mindre identiteter som kan inneholde blant annet logo, typografi, farger, enklere nettside, enklere retningslinjer og designmanual, trykksaker m.m. Samme jury vurderer begge identitetskategoriene og de vil sørge for at innsendelser havner i riktig kategori.

 • 1.3 Redaksjonell design

  Aviser, tidsskrifter og magasiner.

 • 1.4 Rapporter, kataloger, brosjyrer

  Årsrapporter og alle typer kataloger og brosjyrer.

 • 1.5 Plakat

  Plakater med grafisk design. (Der illustrasjon er et bærende element, send inn i kategorien 'Illustrasjon - Plakat'.)

 • 1.6 Omgivelsesdesign

  Skilt- og informasjonssystemer, utstillingsdesign, eksponeringsdesign og retaildesign, for fysisk og/eller digitale uttak.

 • 1.7 Skrift

  Formgitt skrift (logotyper, lettering, illustrerte bokstaver, skiltmaling, etc.), kalligrafi og skriftdesign.

 • 1.8 Pakningsdesign - Drikkevarer

  Pakningsdesign for juice, brus, vin, øl, m.m.

 • 1.9 Pakningsdesign - Mat, helse og husholdning

  Pakningsdesign for matvarer, såpe, vitaminer, krydder, m.m.

 • 1.10 Pakningsdesign - Kultur

  Pakningsdesign for musikk, bøker, film, m.m. Her vurderes innpakning, omslag og opplevelsen av pakningen, ikke selve innholdet i for eksempel boken.

 • 1.11 Pakningsdesign - Annet

  Pakningsdesign for produkter som ikke faller inn under ovennevnte kategorier.

 • 1.12 Kampanje

  Kampanjer og merkevarebyggende aktiviteter, for trykk, fysisk og/eller digitale uttak.

 • 1.13 Åpen klasse

  Egenpromotering og andre arbeid som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

 • 1.14 Studentarbeid

  Arbeider som har vært produsert under utdanning. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

2. Illustrasjon

 • 2.1 Reklame / kampanje

  Illustrasjon til annonser og kampanjer for varer, tjenester eller produkter, så vel på trykk som i digitalt format.

 • 2.2 Identitetsillustrasjon

  Illustrasjoner som bærende element i hele eller deler av identiteten.

 • 2.3 Bøker

  Illustrasjon for bokomslag, innsideillustrasjoner eller hele publikasjoner. Billedbøker, illustrerte bøker og tegneserier / graphic novels.

 • 2.4 Barnebøker

  Illustrasjon for bokomslag, innsideillustrasjoner eller hele publikasjoner for barn. Billedbøker, illustrerte bøker og tegneserier / graphic novels.

 • 2.5 Undervisning, fakta- og informasjonsillustrasjon

  Illustrasjon til brosjyrer, foldere, (års)rapporter, kataloger, bruksanvisninger, manualer, bøker, kampanjemateriell, nettsteder, m.m, på trykk eller i digitalt format.

 • 2.6 Plakat

  Plakater hvor illustrasjon er et bærende element.

 • 2.7 Emballasje

  Illustrasjon til pakning og emballasje, CD- og plateomslag.

 • 2.8 Redaksjonell illustrasjon

  Illustrasjon til artikler og forsider for aviser, tidsskrifter, magasiner, på trykk eller i digitalt format.

 • 2.9 Åpen klasse

  Egenpromotering og andre arbeid som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

 • 2.10 Studentarbeid

  Arbeider som har vært produsert under utdanning. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

3. Digital design

 • 3.1 Produkter og tjenester

  Helhetlige digitale løsninger, tjenester og applikasjoner m.m

 • 3.2 Delprodukter og -tjenester

  En del av et helhetlig produkt eller tjeneste som funksjoner, skjemaer, CMS-verktøy, portal, registrering m.m.

 • 3.3 Netthandel

  Nettbutikk, E-handel, E-commerce

 • 3.4 Profilbærende nettside

  Nettside for firma/virksomhet.

 • 3.5 Designsystemer

  Rammeverk for digitale løsninger som består av funksjonelle komponenter, mønstre, retningslinjer og brukseksempler.

 • 3.6 Redaksjonell design og datavisualisering

  Informasjonsdesign og digitale løsninger som fokuserer på leseropplevelse som blogger, aviser, rapporter, feature artikler, datavisualisering, m.m.

 • 3.7 Installasjoner og spill

  Installasjoner, video og prosjektering i omgivelser, spill, technology innovation, enchanted objects, internet of things.

 • 3.8 Åpen klasse

  Nettsider for egen virksomhet og andre prosjekter som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

 • 3.9 Studentarbeid

  Arbeider som har vært produsert under utdanning. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

4. Moving Image

 • 4.1 Programdesign og tittelsekvens

  Åpningssekvenser for film og TV-serier, programpakker med vignetter, bumpere og supere.

 • 4.2 Reklame og promo

  Reklamekampanjer og -filmer, promotering i korte formater, sponsorvignetter.

 • 4.3 Informasjonsfilm - Opplysning

  Arbeider som tar for seg temaer, produkter, tjenester eller verktøy — ofte i en mer lineær og dramaturgisk form.

 • 4.4 Informasjonsfilm - Infografikk

  Arbeider som tar i bruk visuell presentasjon av informasjon eller data, og som forklarer komplisert innhold ved hjelp av grafikk.

 • 4.5 Identitet

  Kanalprofiler/identiteter, avsenderidentiteter, varemerkebygging.

 • 4.6 Animert kortfilm

  Narrative og ikke-narrative animerte kortfilmer.

 • 4.7 Åpen klasse

  Film, musikkvideo, bruk av visuelle effekter (vfx), egenpromotering og andre arbeider som ikke passer inn i de øvrige kategoriene. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.

 • 4.8 Studentarbeid

  Arbeider som har vært produsert under utdanning. Kategorien er fritatt fra regelen om offentliggjøring.