Åndsverkloven gir deg enerett til kopiering av dine verk, unntatt kopiering til privat bruk. For at unntaket for privatkopiering skal være i samsvar med EØS-retten, må opphaver kompenseres for privatkopieringen.

Illustratører og tegneserieskapere har rett til kompensasjon for privatkopiering av deres visuelle verk, og ordningen er hovedsakelig rettet mot profesjonelle utøvere.

Stortinget bevilger en årlig kompensasjon for privatkopiering over statsbudsjettet.  I 2022 ble det bevilget rundt 2,5 millioner kroner til visuelle verk. Fordelingen til norske rettighetshavere skjer etter mandat fra og i samarbeid med fagorganisasjonene på det visuelle feltet: Grafill (Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon), Norges Fotografforbund (NFF), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Forbundet frie fotografer (FFF) og Norsk Journalistlag (NJ).

I likhet med de andre organisasjonene på det visuelle feltet, samarbeider Grafill med BONO om den nærmere individuelle fordelingen av kompensasjonen for visuelle verk. Ordningen og søknadsskjemaet for tegneserier, tegning/ illustrasjon og kart er utformet av Grafill og BONO i felleskap.

I 2020 åpnet en egen ­nettportal (pkvv.bono.no) der du som fagutøver kan søke om slik kompensasjon for dine verk.