Vil du utvikle innhold til Den kulturelle skolesekken?

DKS-LAB gir kunstnere, kunsthåndverkere, designere og arkitekter mulighet til å delta på samlinger hvor målet er å skape innhold til Den kulturelle skolesekken (DKS).

Dks Lab 2022

I 2022 skal det arrangeres 13 DKS-LAB i ulike format og størrelser. Utvalgte utøvere får anledning til å utvikle og teste prosjekter for og med barn og unge i en residency over minst fem dager, i samspill med et faglig kollegium og med elever i skolen.

Noen utlysninger gjelder hele landet, noen fokuserer på en spesifikk region. Felles for alle er at du får honorar for din deltagelse, og at du kan bruke erfaringene fra laben til å lage et programforslag i DKS-portalen med frist 1. oktober 2022.

DKS-LAB er et flerårig samarbeid mellom vertsinstitusjoner, fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen DNB og Kulturtanken. Prosjektet har et treårig løp i sin nåværende form fra 2021-23. I sitt andre år utvides DKS-LAB med spesialiserte piloter for utøvere innen design og arkitektur, samt en pilot spesielt rettet mot kunstkritikk for barn og unge. Et overordnet mål for ordningen er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. I tillegg skal ordningen bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet.

Les mer og søk DKS-LAB her