Vet du at det finnes en designlov?


Designloven gjør det mulig å registrere et nytt design for å få dokumentert rettighet til det. Designet må da ikke ha vært vist offentlig i mer enn 12 måneder. Du kan søke designregistrering for alle produkter som har et nytt utseende. Med nytt menes at designet må skille seg fra det som allerede finnes på markedet. Med produkter menes alt fra fysiske gjenstander som møbler, husholdningsartikler og emballasje til grafiske fremstillinger som logoer, ikoner og skjermbilder. Du kan søke designregistrering av hele eller deler av produktet. Designet må være bearbeidet og skapt – altså ikke en ren gjengivelse av det du finner i naturen.

Designregistrering Folder Ramme

For å registrere design i Norge må du sende søknad til Patentstyret med bilder eller tegninger som viser det ferdige designet. Det er viktig med tydelige bilder for å få et godt vern. Send søknaden via Altinn eller patentstyret.no.

Hva kan du bruke en designregistrering til?

• Synliggjøre bedriftens verdier
• Tiltrekke deg samarbeidspartnere og investorer
• Skape trygge rammer for samarbeid
• Forebygge konflikter
• Styrke markedsposisjonen din
• Påvirke hvem som skal tjene penger på ditt design • Inngå salgs- og lisensavtaler
• Vise seriøsitet og oppnå respekt i markedet