Studér designledelse med GROW​

Denne uken ble et nytt kull, norske designledere uteksaminert fra GROW. Nå starter det tiende kurset i designledelse på DOGA.

Foto: Tim Gouw

Foto: Tim Gouw

GROW er et anerkjent program tilpasset senior designere, kreative ledere, produkt- og innovasjonsansvarlige som jobber i designbransjen, i næringslivet og offentlig sektor.

Gjennom dette 40-ukers programmet vil du forstå bedre hvordan du, din organisasjon og dine kunder kan lede egne designprosesser på tvers av designdisiplinene, og hvordan du selv kan øke din verdi ved å jobbe med designledelse på en mer profesjonell måte. Du lærer av ledende eksperter innen designledelse, får høre andres erfaringer, utvikler deg mye og utvider ditt nettverk.

GROW Design Leadership fasiliteres av Frans Joziasse, General Director & Founding Partner i PARK Europe, og dekker mange områder innen designledelse.

Doga har over 100 uteksaminerte fra GROW-programmet i Norge, og som deltaker blir du en del av et alumni-nettverk med muligheter for videre tilpasset faglig oppdatering og samlinger.

Les mer her