Stipendfordelingen 2020 er nå gjennomført

Grafill deler årlig ut stipendmidler til profesjonelle utøvere innen design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Det kom inn 352 søknader i år og det ble delt ut 98 stipender for totalt kroner 5.010.000,-

Foto fra prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend.

Foto fra prosjekter som tidligere er tildelt Grafillstipend.

Grafill mottar vederlagsmidler fra Kopinor, Norwaco og Bibliotekvederlaget som fordeles ut til medlemmer og andre fagutøvere gjennom stipender. Stipendene bidrar med økonomisk støtte til utøvere for å utvikle egen kreativ virksomhet, skape nye verk, forske på og formidle fagene vi forvalter.

I fjor ble det innført en karanteneordning for å fordele stipendene bredere ut over tid. Karantenetiden varierer fra ett til to år, avhengig av beløp, og de som fikk stipend i fjor kunne ikke søke på årets stipendtildeling. 'Utstilling/aktivitetsstipend Grafills lokaler' og 'Utstillingsstipend Deichman Grünerløkka' er unntatt fra karanteneordningen.

Etter hovedstyres beslutning ble det ikke delt ut reisestipend i år på grunn av koronasituasjonen, midlene ble i sin helhet flyttet over på prosjektstipend, noe som genererte flere prosjekttildelinger. Det ble ellers tildelt midler til kompetanse- og fagutvikling, virksomhetsutvikling og etablering for nyutdannende, alle relevante muligheter for ekstra midler til vanlig, men kanskje spesielt i årets pandemiske unntakstilstand. Det ble også delt ut stipendmidler til utstillinger i Grafills visningslokale og hos Serieteket på Deichman Grünerløkka.

Stipendkomiteen gjennomførte en heldigital tildelingsprosess på grunn av koronasituasjonen, og Grafill er imponert over komiteens innsats. Først jobbet de seg gjennom alle søknadene hver for seg, så møttes de digitalt for å gjøre en felles vurdering. På tross av utfordringer som digital samhandling byr på, rapporterer stipendkomiteen om en god og grundig prosess.

– Vi har sittet klistra til Whereby og diskutert fag i to intensive og spennende dager. Det er flere sterke kandidater som ikke får i år, det betyr ikke at vi ikke ønsker å støtte de, men at konkurransen har vært hard. Vi håper de søker igjen til neste år. I evalueringen har vi vektlagt utforskende prosjekter, sterke ideer og faglig tyngde. Mangfold i prosjekter og disipliner har også vært viktig for den endelige fordeling av midler. Tegneserie, Billedbok og Publikasjon annet var tre kategorier hvor det var mange sterke søknader. Det var flere spennende, selvinitierte digitale produkter i år. Vi har valg å gå ned på noen av de største summene, for å kunne støtte litt flere sterke søknader. Grunnet et spesielt krevende år for nyetablerte har vi tildelt noe flere stipend i denne kategorien, og skulle gjerne støttet enda flere!

Årets stipendtildeling er utført av følgende medlemmer i stipendkomiteen:
Per Kristian Stoveland, Linn Eriksen, Rashid Akrim, Frode Skaren og Kristin Roskifte.

Utstillingsstipend er delt ut av:
Aslak Gurholt , Rashid Akrim, Sandra Blikås og Iwa N. Reiersen

Oversikt over stipendmottakere 2020

Les mer om Grafillstipend