SOS til alle opphavere verden over

Vis din støtte til de nye opphavsrettsreglene i EU!

Makeinternetfair

Neste uke skal EU-parlamentet stemme over den viktigste opphavsrettslovgivingen på 20 år. Det «digitale opphavsrettsdirektivet» (DSM-direktivet) skal også innføres i Norge. Direktivet slik det er utformet nå vil styrke opphavernes rettigheter og gi dem rett til rimelig vederlag når åndsverk blir brukt på digitale plattformer som YouTube, Facebook og liknende.

Grafill og BONO støtter forslaget til nytt opphavsrettsdirektiv, og mener det legger forholdene til rette for en moderne og balansert opphavsrett i den digitale økonomien.

Et av de viktigste punktene i direktivforslaget er å gjøre internettplattformene ansvarlige for innholdet de tilbyr. I dag har disse internasjonale foretakene enorme inntekter gjennom å kombinere annonsering med bruk av opphavsrettslig beskyttet innhold, uten at de deler sine inntekter med de som har skapt åndsverkene. Det er derfor ikke overraskende at de samme teknologiselskapene den siste uken har ledet en stor, villedende, internasjonal kampanje der man kan få inntrykk av at direktivforslaget og opphavernes rettigheter vil «kneble ytringsfriheten og ødelegge internett»

Dersom ikke opphaverne tar til motmæle, er det nå en reell fare for at direktivet ikke vil gå igjennom. Vi er i innspurten i prosessen i EU og det er nå svært viktig at opphavere i Europa nå lar sin røst bli hørt!

VI OPPFORDRER DERFOR ALLE VÅRE MEDLEMMER OM Å STØTTE OPPROPET NÅ.
DU STØTTER OPPROPET VED Å SIGNERE PÅ:

http://makeinternetfair.eu