Søk støtte til å delta på digitale arenaer i utlandet

Fristen for å søke om UDs reisetilskudd er 15. juni. Med koronautbruddet kommer denne datoen midt oppe i stengte grenser og avlyste arrangementer. DOGA har derfor, i samarbeid med UD, besluttet å endre retningslinjene for neste runde i tildelingen av reisetilskudd. Nå kan du få støtte til å delta på digitale arenaer i utlandet.

Illustrasjonsfoto: doga.no

Illustrasjonsfoto: doga.no

Koronautbruddet har ført til flere utsettelser og avlysninger av utstillinger, messer og arrangementer verden over, og mange land har innført reiseforbud. Her hjemme fraråder Utenriksdepartementet utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige. Dette får konsekvenser også for UDs reisetilskudd for designere og arkitekter. Men det er flere måter å nå ut til publikum på, for eksempel går nå flere utstillingsarenaer over på digitale flater, og mange bruker de mulighetene som ligger i sosiale medier for å gjennomføre ulike typer arrangementer.

Det betyr at du nå kan søke om støtte til følgende:

  • Forberedelse til digital utstilling/show – foto, film, grafisk presentasjon, oversettelse
  • Deltakeravgift på digitale utstillinger
  • Kampanjer på sosiale medier
  • Støtte til egenpresentasjoner på nett, egen nettside mot internasjonalt publikum

Endringen er midlertidig og gjelder for runde 2/2020, med søknadsfrist 15. juni.

Les mer på doga.no