Søk Kulturrådets kompetanseprogram

I 2019 kjører Kulturrådet i gang Ovasjon, et utviklingsprogram for kulturelle og kreative næringer. Dette gjennomføres i hele landet i samarbeid med Lean Business. I tillegg tilbys spisset rådgivning i en-til-en møter.

Kulturraadet Sort Stor

Programmet skal bidra til å utvikle forretningskompetansen for bedrifter som jobber innen produksjon, distribusjon, markedsføring, formidling eller salg av kunstneriske uttrykk. Mer om kompetanseprogrammet finner du her.

Kulturrådets tilskuddsordninger Næringsutvikling og Regional bransjeutvikling dekker feltene design, litteratur, arkitektur, mote, spill, film, kulturvern, musikk, scenekunst og visuell kunst. Begge med frist den 4. juni 2019.

Rådgivning i forbindelse med tilskuddsordningene kan avtales i Kulturrådets kalender, direkte med bransje/feltansvarlig hos seksjon Kreativ næring. Les mer om tilskuddsordningene her.

Case: Ellmer Stefan fikk tilskudd til å styrke sin salgs- og distribusjonskanal for The Pyte Foundry.

Klikk for å se bildet "Pyte Foundry Ellmer Stefan" i full størrelse

Case: Ellmer Stefan fikk tilskudd til å styrke sin salgs- og distribusjonskanal for The Pyte Foundry.

Case: No Comprendo Press fikk tilskudd til å styrke profilen og utvikle og samkjøre nettbutikk, flagship store og forlag.

Klikk for å se bildet "No Comprendo Press Logo" i full størrelse

Case: No Comprendo Press fikk tilskudd til å styrke profilen og utvikle og samkjøre nettbutikk, flagship store og forlag.