Søk innovasjonsprisen innen 30. april

Virksomheter, designere og arkitekter som har utviklet produkter, tjenester og omgivelser med unik brukeropplevelse er kandidater til Innovasjonsprisen for universell utforming. Søk med egne prosjekter eller foreslå kandidater.

Aftenposten Junior vant i kategorien grafisk design i 2017

Aftenposten Junior vant i kategorien grafisk design i 2017

Designere og arkitekters prosesser og metoder spiller en viktig rolle i utformingen av et mer inkluderende samfunn i tråd med regjeringens ambisjoner og handlingsplan for universell utforming. Å designe med og for et mangfold av mennesker gjør løsningene mer brukervennlige og tilgjengelig for fler.

Du kan søke selv med egne prosjekter eller foreslå andre kandidater du mener fortjener oppmerksomhet. Både designere, arkitekter, private og offentlige virksomheter, fag- og brukerorganisasjoner eller enkeltpersoner kan spille inn sine forslag. Løsningene det søkes for må være tilgjengelig i markedet, og ikke være involvert i en tvist.

Innovasjonsprisen for universell utforming deles ut på oppdrag fra Kulturdepartmentet i samarbeid med DOGA. Prisen deles ut hvert tredje år, og nå igjen i 2020.

Prisen deles ut i kategoriene arkitektur, landskapsarkitektur, interiør og møbel, transport, produkt, grafisk design, informasjons- og interaksjonsdesign og tjenestedesign.

Å søke er helt kostnadsfritt og fristen er 30. april.

Søknadsskjema

Innovasjonsprisen for universell utforming