Positive til utsatt behandling av åndsverkloven


Pressemelding:
Kunstnerorganisasjonene er positive til utsatt behandling av åndsverkloven

Kunstnerorganisasjonene vil rose kulturkomitéen for å ha tatt avgjørelsen om å utsette behandlingen av åndsverkloven. Politikerne har lyttet til våre innspill om at åndsverkloven slik den ble foreslått fra Kulturdepartementet ikke ville sikre kunstnernes interesser i tilstrekkelig grad.

I en pressemelding tirsdag formiddag meddelte en samlet kulturkomité på Stortinget at de utsetter behandlingen av forslag til ny åndsverklov. Kunstnerorganisasjonene støtter en slik utsettelse og verdsetter at politikerne vil gjøre en god og grundig jobb med vår viktigste kulturlov som skal sikre kunstnernes inntekter og rettigheter: åndsverkloven.

- Vi vil gi all honnør til kulturkomiteen og politikerne som har lyttet til kunstnerne. Ved at loven utsettes får vi muligheten til å få en så gjennomarbeidet ny åndsverkslov som mulig. Dette er tråd med formålet om å styrke rettighetshavernes stilling”, sier Mette Møller, generalsekretær i Forfatterforeningen.

- Fordi det var store endringer fra høringsutkastet til lovforslaget er vi glade for at Stortinget tar en ekstra runde for å sikre en lov som ivaretar rettighetshavernes interesser, sier daglig leder i artistorganisasjonen GramArt Elin Aamodt. - Vi ser nå frem til en grundig gjennomgang av loven som ivaretar rettighetshavernes interesser.

- Vi trenger en åndsverkslov som kan sikre kunstnernes rettigheter og muligheten for rimelig betaling for det de skaper, sier Knut Alfsen styreleder i Norsk Skuespillerforbund i en kommentar til dagens avgjørelse. - Derfor er det viktig at det gjøres et godt og grundig arbeid før loven vedtas.

Kunstnerorganisasjonene vil på vegne av norske skapende og utøvende kunstner følge opp arbeidet med en god åndsverklov som reelt styrker kunstnernes stilling.

Dramatikerforbundet, Den norske Forfatterforening, Forbundet Frie Fotografer, Artistorganisasjonen GramArt, Grafill, Musikernes fellesorganisjon (MFO), Norske Billedkunstnere, Norsk audiovisuell oversetterforening (Navio), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk forening for komponister og tekstforfattere  (NOPA), Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) Norske Dansekunstnere (Noda), Norsk Komponistforening (NK), Norsk filmforbund (NFF), Norsk Oversetterforening, Norsk Skuespillerforbund (NSF), Norske Filmregissører (NFR), Norske Kunsthåndverkere (NK)