Nytt kommunevåpen? Bruk fagfolk!

Grafill ser at det i disse dager skal utformes nye kommunevåpen etterhvert som kommunene slås sammen. Som bransjeorganisasjon for designere og illustratører ønsker vi å være tydelig på hvordan en slik prosess bør foregå. Mange designere i de lokale kommunene kontakter oss om det de opplever som urettferdige eller useriøse konkurransevilkår.

Foto: digitalarkivet.no

Foto: digitalarkivet.no

Det er viktig å understreke at Grafill er kjent med den stolte folketradisjonen Norge har for å lyse ut idédugnad til innbyggere, skoler, barnehager, lag og foreninger når kommunen skal ha nytt kommunevåpen. Involvering av folk flest i hva som best beskriver kommunen kan bidra til få opp lokalt engasjement og bygge fellesskap rundt det som etterhvert skal bli kommunens viktigste kjennemerke.

Samtidig så er det svært viktig å skille amatørdelen av prosessen fra det profesjonelle arbeidet som skal gjennomføres for å sikre at de sammenslåtte kommunene rundt om i Norge får et vellykket og velfungerende resultat.

Grafills klare anbefaling til kommunene er å sikre at kvalifiserte fagpersoner er med gjennom hele prosessen, både i utvelgelsen av ideene, og selvsagt i den endelige utformingen og ferdigstillelsen av kommunevåpenet. Med kvalifisert fagperson mener vi designere som har erfaring med utforming av merkevarer og identitetsdesign. Et kommunevåpen som er faglig utformet vil bestå over tid, noe som vil være viktig for å bygge identiteten til den nye kommunen. Et godt designet våpen skal også kunne brukes på alle flater, både i trykte og digitale medier.

Mange kommuner har utlyst skissekonkurranse. På fagspråket vil skisser og skisse-ideer forstås som første ledd i en profesjonell leveranse. Det er viktig at dette leddet i amatørkonkurransen kun er innspill og at alle involverte forstår at et endelig designet resultat vil måtte tilpasses for å fungere på alt fra kommunens skilt og nettsider til brevark.

For et vellykket resultat er det viktig med dialog og innsikt. Mellom kommunen og innbyggerne i første ledd, men deretter mellom politikerne, byråkratene og kvalifiserte designere i selve utformingen av det endelige kommunevåpenet. En erfaren og utdannet designer vet hvordan man omsetter kommunens identitet til et merke eller en logo.

Gode arbeidsvilkår er en forutsetning for at dyktige utøvere får rett og rimelig betalt, og mulighet til å levere et anstendig arbeid. Grafill tar det som en selvfølge at kommunene inngår klare oppdragsavtaler og betaler markedspris til profesjonelle designere i utviklingen og ferdigstillingen av nytt kommunevåpen.

Grafill er bransjeorganisasjonen for profesjonelle designere og illustratører. Vi arbeider for våre medlemmers rettigheter og et etisk arbeidsliv.

Grafill stiller gjerne opp med rådgivning til kommuner som vil sikre et godt og varig kommunevåpen gjennom en vellykket og profesjonell designprosess.

Les mer på Arkivverket om utforming av kommunevåpen