Norsk illustrasjonsfond lyser ut høstens stipend

Norsk Illustrasjonsfond har til formål å støtte norsk illustrasjon. I høst kan du søke Arbeidsstipend/Prosjektstøtte og Bolognastipend.

Logo Illfond 21

Fondets midler kommer fra Bibliotekvederlaget som er et kollektivt vederlag for utlån av verk i offentlige bibliotek. Midlene skal brukes til stipend og støtte til norske illustratører og tegnere, samt relevante arrangementer.

Søknadsportalen er åpen fra 1. september til 15. oktober 2021.

Les mer og søk her: www.norskillustrasjonsfond.no