Medlemsfordel: Innramming hos Artifix

Som medlem i Grafill får du 25 % på innramming av egne arbeider hos Artifix.

Artifix

Artifix er en traver innen innramming og har gjennom samarbeid med flere institusjoner, kunstnere og kunder et solid og godt rykte innen feltet. De er den faste rammemaker for flere kunstinstitusjoner i Oslo, blant andre Norske Grafikere, Kunstnerforbundet, Kunst på Arbeidsplassen, Tegnerforbundet og Galleri Briskeby. De har to filialer i Oslo, én på Sagene og én på St Hanshaugen.

artifix.no