Kampen om åndsverkloven er ikke over!

Komponister, artister, tekstforfattere, grafiske designere, illustratører, skuespillere og filmskapere står sammen i kravet om at politikerne må vedta en åndsverklov som beskytter de den er ment å beskytte.

Andsverkloven Boka Gul Web

Åndsverkloven er den viktigste loven vi har for å sikre eierskap til egne verk. Når lovteksten for første gang på 60 år skrives på nytt, ser det ut til at loven ikke lenger evner å ivareta rettighetene den er ment å beskytte.

Lovteksten fra politikerne foreligger nå som et utkast, og skal opp til høring på Stortinget denne våren. Familie- og kulturkomiteen skal innstille en lovtekst 24. april, og hele Stortinget skal vedta loven 15. mai. Nå haster det med påvirkning av komiteen så lovteksten blir slik vi ønsker. Blant annet er paragraf 71 fortsatt inne i loven, tross massive protester for et år siden.

Derfor har mange kreative yrkesgrupper gått sammen for å gi ut en spesialutgave av åndsverkloven. Til boken har utøverne selv bidratt med tanker, ønsker og krav knyttet til den avgjørende loven. Tekstene vil komme på trykk i form av fotnoter nederst på boksidene. Dersom politikerne ikke greier å enes om en rettferdig lov, så vil kunstnernes tekster bli stående alene i en bok med ellers tomme sider.

Ved å forhåndsbestille boken tar du standpunkt for en rettferdig åndsverklov, i støtte med skapende og utøvende kunstnere!

Dette er våre tre krav til politikerne:

1. Spesialitetsprinsippet   
Dersom kunstneren har overdratt rett til å bruke et verk på en bestemt måte, har oppdragsgiver ikke rett til å bruke det på andre måter eller ved andre midler. Dette er et grunnleggende prinsipp i de land vi normalt sammenligner oss med og må ikke bli svekket. Spesialitetsprinsippet må også gjøres til en bevisbyrderegel, som vil være til stor praktisk hjelp og betydning for kunstnerne i hverdagen. 

2. Rett til rimelig vederlag
En helt naturlig og rimelig del av det å skape åndsverk er at man får rimelig betalt. Dette er dessverre ikke tilfelle i praksis. Vi trenger en lovregel som styrker dette prinsippet og som derved beskytter rettighetshaverne. Bestemmelsen må følges av en tvisteløsningsmekanisme for effektiv håndhevelse. Begge disse grunnleggende beskyttelsesmekanismene må inn i loven for at den skal oppfylle sitt formål – å verne rettighetshaverne. 

3. Fjerne § 71 – Opphavsrett i ansettelses- og oppdragsforhold
Forslaget om overdragelse av opphavsrett i ansettelses- og oppdragsforhold møtte stor protest på denne tiden i fjor, og med god grunn. Det vil uten tvil svekke kunstnernes reelle forhandlingsposisjon.

Vi krever derfor at hele § 71 tas ut av forslaget, slik daværende Kulturminister, Linda Hofstad Helleland, uttalte i mai i fjor. Ingen andre nordiske land har en slik regel. Tidligere forslag om innføring av en slik overdragelse har blitt forkastet, nettopp fordi den vil svekke kunstnernes posisjon. Det skal ikke være slik at en rettighetshaver mister sine rettigheter automatisk ved å inngå et ansettelses/oppdragsforhold. Det er å snu virkeligheten på hodet. Rettstilstanden på dette området må opprettholdes, nemlig slik at det eksisterer en reell avtalefrihet.

Kampanjen støttes av Grafill, Norske Filmregissører, Norsk Skuespillerforbund, GramArt og NOPA.

Bestill boken og støtt opp om en rettferdig åndsverklov!

Les mer om kampanjen og bestill boken her:

Åndsverkloven 2018 (pdf)

Sak i Aftenposten 18. april

www.åndsverkloven2018.no