Stor europeisk spørreundersøkelse for illustratører - frist 13. desember

European Illustrators Forum (EIF) gjennomfører nå en stor undersøkelse i hele Europa. Målet er å bedre forstå utfordringene som illustratører opplever på tvers av landegrensene. Norske illustratører kan bidra med mye nyttig informasjon og oppfordres til å delta. Svarfrist er 13. desember.

Illustrasjon Tania Yakunova

Illustrasjon Tania Yakunova

Spesifikt ønsker EIF med sin 'Diversity Survey' å kjenne mangfoldet i gruppen av illustratører, gjennomgå økonomiske inntektsforskjeller mellom de forskjellige landene, og forstå hvordan best kjempe for underrepresenterte minoritetsgrupper i illustrasjonsindustrien.

Resultatene vil hjelpe EIF med å utvikle initiativer som støtter et bredere spekter av illustratører i å bygge en vellykket, bærekraftig karriere. Derfor ber de om din deltakelse ved å fylle ut dette spørreskjemaet. Alle svar vil være anonyme og konfidensielle.

Alle EIF-landene er med, og frist for å delta er 13. desember.

Delta i EIF-undersøkelsen her:

https://forms.gle/imP5fQdonpdCMQTS8

Les mer om EIF-undersøkelsen her:

www.european-illustrators-f...