Grow Design Management i Tromsø


DOGA tilby første Grow Design Management program i Tromsø i samarbeid med Innovasjon Norge Troms. Programmet er tilpasset designere som jobber selvstendig, i byråer, i næringslivet eller offentlig sektor.

Cross Agency

Gjennom dette 40-ukers programmet vil du forstår bedre hvordan du, din bedrift og dine kunder kan lede egne designprosesser på tvers av designdisiplinene og hvordan du selv kan øke din verdi ved å jobbe med designledelse på en mer profesjonell måte. Du lærer av ledende eksperter innen designledelse, får høre andres erfaringer, utvikler deg mye og utvider ditt nettverk.

Gjennom et enkelt og personlig opplæringsprogram får du økt kompetanse og bedre ferdigheter som vil hjelpe deg å bruke kunnskapen direkte i din egen jobb. Programmet består av designere innen alle disipliner fra både designbransjen og næringslivet/offentlig sektor. Det er minimum åtte og maksimum tolv deltakere per program og fortrinnsvis en (maks to) fra samme byrå eller organisasjon.

Innovasjon Norge kan avlaste bedrift/organisasjon/byrå med registrert forretningsadresse i Nordland, Finnmark eller Troms med 50 % av de eksterne kostnadene ved deltakelse på GROW Design Management (deltakeravgift/reise/opphold).