Grafill på ny høring om åndsverkloven

Grafills styreleder Cathrine Louise Finstad og daglig leder Lene Renneflott var mandag denne uken til stede ved Familie- og kulturkomiteens åpne høringsrunde om Lov om opphavsrett til åndsverk mv (Åndsverkloven)(Prop. 104 (2016-2017)).

Img 5123

Grafill fikk taletid og i vår uttalelse presiserte vi forhold som er særlig viktige for utøverene vi representerer. Nemlig at Åndsverksloven må støtte opphaverne (ikke markedskreftene) hvis utøverne skal kunne leve av sitt virke! Kjøperne av våre medlemmers tjenester ønsker i større grad bruk på flere plattformer uten at honoraret rettmessig økes. Bruk av visuelle verk må beskyttes gjennom loven slik at de honoreres rettferdig. Utøvere skal aldri presses til å si fra seg sine rettigheter. Våre medlemmer møter stadig nye problemstillinger knyttet til å gi fra seg både bruk og gjenbruk av illustrasjoner og designelementer.

Gjenbruk (eller kopiering) i det offentlige Norge ivaretas i dag gjennom vederlagsordninger fra Kopinor, Norwaco og Bibliotekvederlaget. Vederlagsmidlene fordeles tilbake til medlemmer og profesjonelle fagutøvere gjennom Grafills aktiviteter og stipendtildelinger. Dette er en viktig norsk ordning for å sikre både opphavere og fagene.

Grafill er medlem av Kunstnernettverket og stiller seg bak deres høringssvar som kan leses her:
https://www.regjeringen.no

Høringsrunden ble streamet via Stortingets nett-tv og kan sees her:
stortinget.no/no/Hva-skjer-... eller finnes i Stortingets videoarkiv stortinget.no/no/Hva-skjer-...

For de som lurer på hvor loven er i saksløpet, er det beskrevet her:
stortinget.no/no/Saker-og-p...