Grafill deltok på høring om statsbudsjettet

Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen deltok mandag på Stortingets familie- og kulturkomités høringer om statsbudsjettet.

Advokat Christian Wadahl Uhlen (foto Aksel Jermstad)

Grafills hovedbudskap var at kompensasjonen for kopiering til privat bruk må økes for å gjenspeile at ordningen er utvidet til å omfatte det visuelle feltet. Vi anmodet også om at støtteordningene for norsk litteratur anerkjenner det visuelles plass i litteraturen.

Du kan se Grafills innlegg på Stortingets nettsider, innlegget starter 33:00 minutter ut i sendingen.

Se Grafills innlegg i høringen her