Grafill deltok på høring om statsbudsjettet

Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen deltok mandag på Stortingets familie- og kulturkomités høringer om statsbudsjettet.

Advokat Christian Wadahl Uhlen (foto Aksel Jermstad)

Advokat Christian Wadahl Uhlen (foto Aksel Jermstad)

Grafills hovedbudskap var at kompensasjonen for kopiering til privat bruk må økes for å gjenspeile at ordningen er utvidet til å omfatte det visuelle feltet. Vi anmodet også om at støtteordningene for norsk litteratur anerkjenner det visuelles plass i litteraturen.

Du kan se Grafills innlegg på Stortingets nettsider, innlegget starter 33:00 minutter ut i sendingen.

Se Grafills innlegg i høringen her