Grafill 25 år: Jubileumspublikasjon og filmer


Dette er en publikasjon som gir oss overblikk over Grafills virke gjennom 25 år. Vi har fokusert på virksomheten Grafill, og historien som har bidratt til at Grafill er den organisasjonen den er i dag.

Grafill25 Publikasjon 1000

Publikasjon: Grafill 25 #

Dette er en publikasjon som gir oss overblikk over Grafills virke gjennom 25 år. Vi har fokusert på virksomheten Grafill, og historien som har bidratt til at Grafill er den organisasjonen den er i dag. Vi har på langt nær ikke fått med oss alle prosjekter, mennesker, episoder eller diskusjoner. Noen er nevnt, men langt fra alle som fortjener heder og ære. Når du er ferdigbladd håper vi likevel at du er litt klokere, litt mer inspirert og aller mest: ønsker å følge Grafill videre på veien.

Film: Jubileumsfest #

Torsdag 20. oktober markerte vi Grafills 25 års jubileum med seminar om dagen og fest på kvelden i R21. Alex Asensi fanget stemningen på film.

Spill video

Grafill 25 år

01:33

Film: Window Battle #

25 illustratører med ulik bakgrunn, formspråk og alder ble samlet for å dekorere vinduene til Grafill i forbindelse med vårt 25-års jubileum. De tegnet sammen, ved siden av, over, under og oppå hverandres tegninger. Kristian Paulsen har filmet det hele.

Spill video

Grafill 25 - Drawing Jam

01:41