Gjenvalg i European Illustrators Forum


Tekst og foto: Cathrine Louise Finstad

Cathrine Finstad Portrett

I forbindelse med årets bokmesse i Frankfurt var det generalforsamling i European Illustrators Forum (EIF). Grafills tyske søsterorganisasjon, Illustratoren Organisation, åpnet sitt kontor for å avholde møtet som inkluderte valg av nytt styre i EIF.

Jeg hadde gleden av å bli gjenvalgt som president og ser frem i mot en ny periode i samarbeid med resten av medlemsorganisasjonene. European Illustrators Forum treffes to ganger årlig, henholdsvis under bokmessa i Frankfurt og barnebokmessa i Bologna. Møtene og informasjonsutvekslingen på mail bidrar til at medlemsorganisasjonene holdes oppdaterte om hva som skjer på illustrasjonsfronten i de ulike landene. Særlig nyttig er det når alle organisasjoner kan stå samlet mot konkurranser, lovforslag og annet som gir dårligere levekår for illustratører. I tillegg er det en flott ressurs å kunne dele erfaringer og kunnskap slik at vi alle kan dra nytte av hverandre.

I fjor arrangerte European Illustrators Forum seminaret “Sharing Possibilities Oslo 2014”, der hele 25 nasjoner var representert. Arrangementet foregikk i Grafill sine lokaler og var en vitaminbombe med inspirasjon, diskusjon og nettverksbygging.

European Illustrators Forum (EIF) er en plattform for kontakt mellom de ulike organisasjonene som representerer illustratører i Europa.
Les mer om EIF her: www.european-illustrators-f...

Les mer om “Sharing Possibilities Oslo 2014” her:
www.grafill.no/nyhet/sharin...
 

Gjenvalgt president i EIF Cathrine Louise Finstad er illustratør, en del av faggruppen Grafill Illustrasjon og medlem av Grafills hovedstyre.

Bildetekster:

1) EIF sitt nye styre:
Bakerste rad fra venstre:
Gert Gerrits, BNO (Nederland)
Brian Main Illustria (Østerrike)
Paolo Rui, Associazone Illustratori (Italia)
Lars Fuhre, Svenska Tecknare
I Sofa fra venstre:
Lisa Frühbeis, IO (Tyskland)
Cathrine Louise Finstad, Grafill
Laura Valojärvi -for Christer Nuutinen, Kuvittajat, (Finland)
Helena Ecija, APIM/FADIP (Spania)

Ikke tilstede:
Derek Brazell, AIO (England)

2) Frankfurt Bokmesse ble arrangert 14 til 18 oktober i år.
3) Både luftige og trange partier i messehallene.
4) Bøker på rad og rekke
5) Det var også mulighet for å være kreativ under messa.
6) EIF samlet til middag og prat.